38

Kde je vaše obec ?

 

Jak se jmenuje kraj, ve kterém je vaše obec?
Čím se podle tvého názoru váš kraj vyznačuje?

 

Zjisti přibližný počet obyvatel vašeho kraje a napiš jméno jeho hlavního města.

Počet obyvatel:
Hlavní město:

Uveď alespoň 2 kulturní nebo historické památky ve vašem kraji.
Jak daleko je do nejbližší jiné obce? Napiš její jméno: