30

Co víš o své škole ?

 

Jak se jmenuje místo, kde je vaše škola? Uveď její adresu:

Kolik žáků je ve vaší třídě?
Kolik tříd je ve škole?
Jaké je okolí vaší školy?
Vlož fotografii školy a jejího okolí: