27

Co víš o své obci ?

Jak se jmenuje obec, ve které žiješ?

 

Vyjádři některým slovem (např. město, vesnice, velkoměsto,....)  ,jak se vaše obec označuje podle své velikosti.

Zjisti přibližný počet obyvatel vaší obce.

Naše obec je . Žije v ní občanů.

 

Zatrhni příklady toho, co se v obci pro občany zajišťuje: