29

Co pokládáš za významné ?

 

Uveď 3 příklady budov v obci nebo v okolí,

které pokládáš za nejvýznamnější a ke každému příkladu napiš zdůvodnění: 

budova zdůvodnění významu