25

Co je rodina ?

 

Kteří lidé obvykle tvoří rodinu?

 

Co zajišťují jednotliví členové rodiny včetně tebe. Uveď alespoň 5 příkladů:

1.
2.
3.
4.
5.

Napiš čísla těch příkladů, které pokládáš za velmi důležité i pro sebe ?