79

Zkus usoudit, co to je

Často se používá slovo biomasa. Odvoď z následujících odpovědí, co biomasa obsahuje a co se z ní může získávat.

Co znamená první část - bio a co znamená druhá čast - masa ?

Co tedy znamená biomasa?
Které organismy v přírodě vytvářejí biomasu z vody a oxidu uhličitého?
Uveď příklad, kterou biomasu lidé využívají odedávna k topení

Doplň uvedená slova  do následujících vět (některá můžeš využít i dvakrát): sluneční záření, energie, biomasa, organická, minerální, bioodpad.                                                                                                                                                                        

Rostliny vlivem vytvářejí fotosyntézou z látek své tělo.. To  tvoří hlavně látky , ve kterých je obsažena . Rostliny jsou základem potravy pro všechny ostatní organismy, protože v jejich tělech čili v  rostlin je obsažena , která pochází ze .

Zbytky a odpady z těl rostlin a živočichů se označují slovem .Ten obsahuje také organické látky.

Usuď : Mohou lidé využívat bioodpad  jako zdroj energie? .

Mohou lidé přispívat k novému způsobu získávání energie, když budou sbírat bioodpad?