81

Kam s tímto odpadem ?

 

Označ, ke kterým odpadům patří tato značka? (přiřazuj značky zleva doprava)

Kam se musí dávat nebezpečné odpady?
Kde je nejbližší sběrný dvůr?