80

Jak získáme energii z bioodpadu ?

 

Přiřaď slova na správná místa do obrázku: