78

Co už umíš vysvětlit ?

 

Co znamená slovo bioodpad?
Uveď příklady, co se do bioodpadu dává:
Které organismy mohou bioodpad rozkládat?

 

Podtrhni, které látky hlavně obsahuje bioodpad.

Co se vytváří v půdě ze zbytků organismů?
Která půda je úrodnější?
Pokud máte školní zahradu, máte v ní kompost?
K čemu se kompost používá?