77

Co s tím ?

Po uklízení  se doma vytvořila hromada různých už nepotřebných věcí. Naznač přesunutím, kam jednotlivé věci odneseš.

Které z těchto odpadů bude možno recyklovat?
Co se recyklací šetří?
K čemu se může využít bioodpad?
Kde se shromažďuje nebezpečný odpad?