58

Proč je to důležité ?

 

Připomeň si, co stromy uvolňují do ovzduší při fotosyntéze.
Co se odpařuje z povrchu stromů?
Proč je důležité, aby ve městě bylo co nejvíce stromů?
Proč je zdravé, aby děti jezdily do přírody i když nejsou nemocné?

 

Pobyt v prostředí s lesy se využívá i k léčení různých nemocí.

Odhadni, kterých nemocí se to asi hlavně týká?