54

Co může působit na naše zdraví ?

 

Uveď, jak může působit na zdraví člověka škodlivě vzduch.
Jak může na zdraví člověka špatně působit voda?
Kdy může zdraví člověka ohrožovat potrava?

Co ještě může působit na naše zdraví? Uveď alespoň 3 příklady: