53

Co znamená, když jsi zdravý ?

Kdy je člověk zdravý?
Uveď příklad nějaké nemoci:
Kterým slovem se označuje to, když si někdo zlomí nohu?

Je to nemoc?  Proč?

Je zdravý člověk, který má dlouhou dobu hlad? .

Proč?

Je zdravý člověk, kterému někdo ubližuje a má stále strach? .

Proč?

 Doplň do věty slova: „ je“, „není“, „má“, „nemá“.

Zdravý ten, kdo . nemocný,  úraz, a  potřebné podmínky pro život.