62

Jak se musí dbát o čistotu vodních toků ?

Čistírna odpadních vod se označuje zkratkou ČOV.

Naznač do obrázku,
kde je třeba postavit čistírnu vody.

Proč se nesmí špinavá voda vypouštět do řeky?