86

Porovnej různé krajiny

Napiš k fotografiím různých krajin slova, o kterých si myslíš, že k nim patří. K některé fotografii je třeba doplnit i více slov.
Použij tato slova: chránit (2x), využívat (5x), napravovat (5x)

1.  2. 3.

4.  5. 6.