88

Hluk škodí

Jaký význam má to, co znázorňuje obrázek?
Kde se nejčastěji takové opatření buduje?
Jak se to obvykle nazývá, když je to zábrana čili bariéra proti něčemu?
Jaký význam mají obrázky letících dravců?