90

Jak se mají lidé chovat v krajině na dovolené ?

Kam u nás lidé jezdí na dovolenou?
Jak je možno označit lidi u stanu na obrázku?

 

Prohlédni si obrázek a odvoď tři hlavní zásady pro chování lidí

kdekoliv v přírodě:

1.
2.
3.