16

Proč je půda pro lidi nezbytná ?

Jaký význam má půda pro lidi?
Proč je ohrožování půdy pro lidi velmi nebezpečné?

 

Přiřaď k obrázku slova vyjadřující, co půdu tvoří.

vzduch, voda, částečky hornin
organické látky
organismy

Vyber také číslo, které nejlépe vyjadřuje dobu, po kterou půda vzniká.