12

Odkud se získává pitná voda ?

Jak se v přírodě vytváří čistá pitná voda?
Doplň do vět slova: půda, minerální, vsakuje, hromadí, nečistoty, pitná, povrch.

Sluneční energie ohřívá zemský , voda se vypařuje a vytvářejí se mraky.

Když prší, voda se do . Tam se ve vodě rozpouštějí látky.

V podzemí se voda a pokud není něčím znečištěna, může se využívat jako voda.

Když je voda znečištěná, musí se odstranit. Teprve čistá voda je .

 

Označ věty, se kterými souhlasíš.