17

Jak se získává potrava ?

Jak se jmenují lidské činnosti, kterými lidé získávají potravu?
Jak se jmenují části přírody (ekosystémy), které lidé zakládají pro získávání potravy?

 

Doplň do věty ve správném tvaru slova: rostlinná, živočišná, pěstování, chov:

Lidé získávají  potravu hlavně  hospodářských rostlin 
a  potravu hlavně hospodářských zvířat.

Jak lidé získávali potravu v dobách, kdy ještě nepěstovali rostliny na polích?
Který živočich mohl být tehdy užitečný?
Čím byla a je lidem užitečná kočka?
Co znamená „zdomácňování (domestikace) živočicha“ ?
Uveď příklady domestikovaných živočichů