13

Co víš o vzduchu ?

Co působí na stálé složení vzduchu? Přiřaď do oválků   k obrázku rostliny slova:


Přiřaď k obrázku člověka do jednoho oválku název plynu, který člověk spotřebovává k dýchání a do druhého oválku název plynu, který při dýchání vzniká.