10

Co hlavně tvoří naše tělo ?

 

Označ látky, které hlavně tvoří těla organismů i člověka:

Ve kterých organismech tyto látky v přírodě vznikají?
Jak se jmenuje děj, při kterém vznikají?
Vznikají ve dne nebo v noci? Proč?
Doplň větu: Sluneční záření je zdrojem E - - - - - - :
Odkud člověk získává organické látky?
Obsahuje lidské tělo také nějaké minerální látky?
Odkud se získávají?

Doplň větu: Sluneční záření je zdrojem                                       E