15

Co musí být v potravě ?

Součástí potravin jsou i látky, které nedodávají energii, ale bez kterých člověk žít nemůže.
Zjistit z tajenky jejich označení tak, že z každého vyluštěného slova napíšeš 1. slabiku.

  slovo 1. slabika
Co umožňují oči
Opak slova tam
V čem se zadělává těsto
Opak slova potom

Člověk musí v potravě získávat také .

Z čeho získáváme vitamíny? Zjisti a uveď aspoň 3 příklady: