14

Co jíme ?

Uveď příklady organismů, které lidé využívají jako zdroje potravy. 
Potom pod každý příklad napiš jméno jídla, k jehož přípravě se používají.:

Rostliny            

Jídlo                

Živočichové      

Jídlo                

Proč člověk musí jíst? Uveď dva důvody: získává látky pro a)
                                                                                  b)

Doplň slovy „více“ a „méně“.

Pan Jan namáhavě pracuje na stavbě. Musí jíst  ,protože v jeho svalech se uvolňuje energie.
Pan Karel pracuje v kanceláři. Musí jíst , protože v jeho svalech se uvolňuje  energie.