23

Co víš o přírodních zdrojích ?

 

Přiřaď přírodní zdroje ke slovům obnovitelný a neobnovitelný:

kukuřice
železná ruda
dřevo
hnědé uhlí
slepice
voda
zdroje neobnovitelné
zdroje obnovitelné

Každý přírodní zdroj přiřaď k některé možnosti využívání tak, aby ti žádný nezbyl.

železná ruda
voda
dřevo
kukuřice
hnědé uhlí
slepice
získávání elektřiny
výroba strojů
krmivo pro zvířata
vajíčka
nábytek
praní