23

Co víš o přírodních zdrojích ?

 

Přiřaď přírodní zdroje ke slovům obnovitelný a neobnovitelný:

dřevo
železná ruda
hnědé uhlí
kukuřice
voda
slepice
zdroje neobnovitelné
zdroje obnovitelné

Každý přírodní zdroj přiřaď k některé možnosti využívání tak, aby ti žádný nezbyl.

hnědé uhlí
dřevo
slepice
kukuřice
železná ruda
voda
získávání elektřiny
výroba strojů
krmivo pro zvířata
vajíčka
nábytek
praní