23

Co víš o přírodních zdrojích ?

 

Přiřaď přírodní zdroje ke slovům obnovitelný a neobnovitelný:

železná ruda
kukuřice
hnědé uhlí
voda
slepice
dřevo
zdroje neobnovitelné
zdroje obnovitelné

Každý přírodní zdroj přiřaď k některé možnosti využívání tak, aby ti žádný nezbyl.

hnědé uhlí
železná ruda
slepice
voda
dřevo
kukuřice
získávání elektřiny
výroba strojů
krmivo pro zvířata
vajíčka
nábytek
praní