23

Co víš o přírodních zdrojích ?

 

Přiřaď přírodní zdroje ke slovům obnovitelný a neobnovitelný:

kukuřice
železná ruda
slepice
hnědé uhlí
dřevo
voda
zdroje neobnovitelné
zdroje obnovitelné

Každý přírodní zdroj přiřaď k některé možnosti využívání tak, aby ti žádný nezbyl.

dřevo
voda
slepice
hnědé uhlí
kukuřice
železná ruda
získávání elektřiny
výroba strojů
krmivo pro zvířata
vajíčka
nábytek
praní