3

Co je společné ?

 

Které vnitřní části těla má králík? Přiřaď obrázky k funkcím. Porovnej s člověkem.

příjem, zpracování a využití potravy, odstranění zbytků
dýchání – příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého
pohánění krve;rozvádění látek po těle
čištění krve v ledvinách
přeměny látek v játrech
řízení činnosti těla

Doplň větu: Základní vnitřní části těla má člověk a králík