4

Co je odlišné ?

Porovnej stavbu mozku člověka a králíka:

 

Čím se liší mozek králíka a člověka? Všimni si velikosti a povrchu mozku a doplň větu:

Mozek člověka je