34

Zjisti slovo pro lidského škůdce     

Víš, jak se říká lidem, kteří ničí práci jiných lidí?         

Vylušti to slovo z tajenky tak, že z každého zjištěného slova využiješ 1. písmeno:

Jak se řekne zjištěné slovo tajenka
dát něco zpět
opak ne
opak škodit
opak blízko
vyjádření výhrady
opak pravda

Lidem, kteří ničí práci jiných lidí se říká
Lidé jimi obvykle pohrdají. Divíš se jim?