2

Uveď alespoň 3 příklady, čím člověk mění přírodu :

 

1.
2.
3.