3

Uveď na každý řádek příklady dvou až tří zaměstnání, která spolu souvisejí:

 

1.
2.
3.