7

Uveď alespoň 3 vlastnosti prostředí, které jsou důležité při tvém domácím učení 

 

1.
2.
3.