1

Uveď alespoň 3 znaky, kterými se člověk liší od ostatních živočichů :

 

1.
2.
3.