10

Uveď 3 příklady opatření, kterými se chrání prostředí před znečištěním

 

1.
2.
3.