13

Názvy zvířat

Prohlédni si obrázky a do následující tabulky zapiš názvy zvířat podle abecedy (ke správnému počátečnímu písmenu) a zapiš číslo odpovídajícího obrázku.

A

J

S

B

K

T

C

L

U

D

M

V

E

N

W

F

O

X

G

P

Y

H

Q

Z

I

R