7

Počasí - The weather

 

K anglickému popisu počasí přetáhněte výrazy uvedené v rámečku vyjadřující pocit, činnosst či pobyt panáčka (výraz it is obykle zkracujeme jako it's).:

panáček se opaluje na pláži
panáček pod zamračeným nebem
panáčkovi je horko a potí se
panáček v mlze
panáčkovi je zima
panáček ve větru
it is foggy
it is windy
it is cloudy
it is cold
it is hot
it is sunny