7

Počasí - The weather

 

K anglickému popisu počasí přetáhněte výrazy uvedené v rámečku vyjadřující pocit, činnosst či pobyt panáčka (výraz it is obykle zkracujeme jako it's).:

panáčkovi je horko a potí se
panáčkovi je zima
panáček ve větru
panáček se opaluje na pláži
panáček v mlze
panáček pod zamračeným nebem
it is foggy
it is windy
it is cloudy
it is cold
it is hot
it is sunny