66

Co je les?

 

Lesy rostou všude, kde stromy mohou zapustit  kořeny do sypké půdy s trochou vláhy, živin a tepla. I městský člověk se někdy dostane do hlubokého lesa a pocítí  jeho obdivuhodný vliv, Naplněn dojmy a zážitky se ptá: „Čím se les liší od ostatní přírody? Co je to les?“ Na takové otázky může dostat různou odpověď.

Dřevorubec, který celý život kácel stromy, považuje les za „místo, kde rostou pohromadě velké stromy“.

Houbař, hledající oblíbené houby pod známými stromy, vidí les jako „ustálené společenstvo dřevin a hub“.

Lesník, jenž vysazuje stromy a rád střílí, prohlásí les za „zdroj dževa a revír se zvěří“.

Turista chodící do přírody za osvěžením, má les za „zdravé prostředí se svěžím vzduchem, voňavou pryskyřicí a ptačím zpěvem“.

A přírodovědec, který zkoumá všechny souvislosti, učeně odpoví““ LES JE PŘÍRODNÍ SYSTÉM, v němž stromy, byliny, živočichové a baktérie jsou propojeny s půdou, vodou a ovzduším“.

Úryvek z knihy  Jan Jeník, Pavel Pecina „Život lesa“

Zamysli se nad těmito slovy  - a řekni, kdo asi nejlépe vystihuje celý život lesa – a proč.

A polož otázku „ Co myslíš, že je les? „  někomu ze svého okolí – a odpověď si zapiš. Potom společně porovnejte odpovědi  - a zjistěte, kterému názoru nejvíce odpovídají. 

A s čím ty nejvíc souhlasíš?   Co je podle tebe les?  vyjádři to svými slovy.


11