46

Co vyjadřuje název básně : „Já a moje orná půda“

Přečti si báseň  J.V.Sládka ze sbírky Selské písně a prohlédni si obrázek, který ji doprovází.

Rozhovor o tom, jak se žije v našem kraji.

Já a moje orná půda

Já a moje orná půda, 
my jsme jedna hlína, 
bohatá anebo chudá, 
nemůže být jiná!

Já a moje orná pole 
- chraň nás dobré nebe! - 
za přítele máme dole 
na zemi jen sebe.

Já a moje orné lány 
svazek máme tuhý, 
když z nás jeden udupaný, 
pomůže mu druhý.

Já a moje orná země 
jsme jako dlaň k dlani, 
dokud ona vlídna ke mně 
a já dobrý na ni.

(Josef Václav Sládek - Selské písně - 1972)

Proč básník vyjádřuje tak blízký vztah člověka k půdě?        

Kteří lidé i dnes mají velmi blízký  blízký vztah k půdě?                 

Jak lidé obdělávali půdu dříve na rozdíl od současné doby?  

Myslíš, že by si všichni lidé měli vážit půdy?   Vysvětli svůj názor: 

Porovnej svoje odpovědi s ostatními.

     


11