41

Sůl nad zlato

(Michal Černík)

Přečti si text a řeš úkoly:

Král má jídla plný stůl,

s odporem ho odsunul.

„Nechutná mi. Chce to sůl!“

„Na zámku a v okolí

není ani hrst soli!“

„Přineste mi chleba!“

„Soli je mu třeba.“

„Tak napečte cukroví

a perníček medový!“

 

Napekli mu cukroví

a perníček medový.

Král si dával, pak jen málo,

brzy mu už nechutnalo.

„Odneste ty sladkosti!“

„Co jíst chcete výsosti?“

„Hroudu zlata komukoli

vyplatím za hrstku soli!“

  

Král se opřel o podušku,

nechce jídlo, nechce nic.

Čeká, čeká na Marušku,

chřadne, čím dál víc.

 

Tu Maruška přišla k zámku,

v ruce drží plnou slánku.

Pojďte, lidi, pojďte blíže,

sype zrnko po zrníčku do zástěry, 

do talíře, do mísy a do hrníčku,

ale soli neubývá.

 

Král se z okna chtivě dívá.

„Pane králi, milý táto,

co už víte o soli?“

„Sůl je dražší nežli zlato

a zlatem se nesolí!“

Označ slova, která se k tomuto textu hodí:  

Jaký je rozdíl mezi klasickou pohádkou a touto básní?

klasická pohádka:
tato báseň:

Uveď příklad jiného minerálu, který lidé využívají a napiš k němu verš: