1

Co potřebujeme

Pro náš život je nezbytný vzduch, voda a potrava., kterou získáváme z některých rostlin a zvířat. Zdrojem těchto látek je příroda.

Příroda je všechno, co člověk nevymyslel a nevytvořil, ale často to různě mění.

Například ve městě lidé vysazují různé rostliny a vytvářejí park, ve kterém pak žijí různí živočichové, na polích pěstují některé rostliny apod. Rostliny nebo živočichy však člověk nevytvořil, pouze je různě využívá a mění. Jsou to části přírody, čili přírodniny.

Každý den využíváme mnoho různých věcí, které vymysleli a vyrobili lidé. Jsou to lidské výtvory. Lidskými výtvory jsou domy, silnice, mosty, ale i menší výrobky jako knihy, šaty, nábytek, auta, počítače atd.