2

Z čeho jsou věci, které potřebujeme

Přírodniny i lidské výtvory jsou z různých látek. Ve vzduchu je například vždy kyslík, dusík a oxid uhličitý, rostliny a živočichy
tvoří mnoho velmi složitých látek.

Také lidské výtvory jsou z různých látek, někdy se říká z různých materiálů. Mnohé věci se vyrábějí ve velkém v továrnách – říkáme jim výrobky. Jiné věci si lidé vytvářejí sami.

Výrobky jsou velice různé: je to například chléb, smetana, koláč, židle, auto, kniha atd.

Skleněná váza je ze skla, tílko je z bavlněné látky, auto tvoří mnoho látek.

Zdroje čili suroviny pro různé výrobky vždy poskytuje příroda. Přírodním zdrojem pro výrobu nábytku je hlavně dřevo, pro výrobu bavlněných látek je to rostlina bavlna, pro výrobu cihel cihlářská hlína, pro výrobu kovů jsou to různé nerosty, pro výrobu skla hlavně písek.