3

Obaly a odpady

 

Výrobky se často dávají do různých obalů a v obalech je obvykle kupujeme a přinášíme domů.

Když věci využijeme a už je nepotřebujeme nebo nechceme, stává se z nich odpad.

Některé odpady se ještě dají různě využít. Např. některé šaty jsou nám malé, nebo se nám již nelíbí a můžeme je dát k využití pro jiné lidi.

Jiné odpady je třeba třídit proto, aby se znovu mohly využít při výrobě různých věcí. Takovému znovuvyužití se říká recyklace. Vytříděný papír se znovu využívá především opět při výrobě papíru, vytříděné sklo opět při výrobě skla a sebrané plasty při výrobě plastů. Podobně se sbírají kovy, které se používají v hutích při výrobě různých kovů.

Odpadu, který se takto využívá, se říká druhotné suroviny.

Využít je možno i zbytky potravin, listí a dalších zbytků především rostlin – tzv. bioodpad k vytváření kompostu. Ten se pak používá ke zlepšení půdy.