55

Skupiny živočichů

Přesuň názvy živočichů do skupin, kam patří:

ledňáček
ondatra
volavka
skorec
rosnička
kvakoš
vydra
kachna
konipas
mlok
skokan
obojživelníci
ptáci
savci
Co jsou slova nadřazená? Napiš je:
Co jsou slova souřadná - napiš příklad:
Co jsou slova podřazená - napiš příklad:
Vymysli nadřazený název pro všechny napsané živočichy: