44

Práce na poli

Přečtěte si úryvek z knihy Pohádky ze statku, prohlédněte si obrázky strojů, o kterých se v příběhu píše a odpovězte na otázky.

Práce na poli
(Úryvek z knihy Pohádky ze statku (Gisela Fischerová, Elke Meinardusová, Gunter Steinbach))


Péťův otec má červený traktor. Petřík rád pomáhá otci připojovat vlečku k traktoru. Když traktor pomaličku couvá, musí si Petřík dávat pozor, aby si nepřiskřípl prsty. Traktor utáhne takový náklad, jaký by utáhlo 36 koní. Proto se říká, že má sílu 36 koní.

Statkář potřebuje hodně strojů. Když zorá pole, železné zuby bran rozdrtí hroudy půdy, a tak ji připraví na setí. Když je vše zoráno, začne statkář sít. Sečka rozděluje semínka do přesných řádků. Hospodáři sejí na pole řepu nebo obilí. Z každého semínka vyroste nová rostlinka. Brambory se nesejí, ty se vysazují. Někdy vidíme brambory klíčit i tehdy, když jsou uskladněny ve sklepě. To znamená, že z hlízy se chce na svět prodrat nová rostlinka. Všechny užitkové rostliny potřebují ke svému životu půdu. Půdu pro ně sedlák obdělává na polích pomocí různých strojů. Tamten žlutý traktor vpravo má obrovskou lopatu. Pohybuje se díky motoru. Takovému stroji se říká nakladač. Hospodář s jeho pomocí nakládá hnůj, zem, písek nebo štěrk. Když je potřeba zarovnat nějaký povrch, používá se těžký válec. Ten se připojuje za traktor. Vidíš, na kterém z obrázků je rozmetací stroj? Vypadá podobně jako přívěs. Rychle točící se válečky rozmetají hnůj ze stájí po loukách a po polích, a tím obohacují půdu o vzácné živiny, které rostliny potřebují.

žlutý traktor s čelním nakladačem
rozmetací stroj
secí stroj
brány (kultivátor) zapojené za červený traktor
pluh k orání
válec za traktor

Vysvětli, jaký stroj k čemu slouží.

O jakých strojích příběh vypráví?

O jakých rostlinách se v příběhu píše?

Co se dělá nakladačem?

Co se dělá pluhem?

Co se dělá bránami?

Co se dělá rozmetacím strojem?

Co se dělá secím strojem?

Co znamená, že stroj seje?

Co se vysazuje?

Proč hospodář rozmetává hnůj po polích a loukách?

Jak se jmenuje hospodářův syn?


11