36

Horniny a minerály

 

Ve větách vyhledej ukryté horniny a minerály:

Naší Růžu lano zachytilo omylem.
Březovou kůru David špatně odřízl.
Maminka v neděli upekla mramorovou bábovku.
Slepýši byli zimou celí ztuhlí.
Na ledové kře menší než loďka, se zachytilo tulení mládě.

Užaslí daňci se rozhlíželi v nové oboře.

Několik kosů letělo přes zahradu.

Sledi a manty (rejnoci), patří mezi mořské živočichy.

Jirka snědl granátové jablko.