28

Napiš krátké sdělení o čistotě vzduchu ve vašem okolí.

Napiš krátké sdělení o čistotě vzduchu ve vašem okolí.

Uveďte, co má na čistotu vzduchu největší vliv – kladný a naopak záporný a jaké důsledky může mít znečištěný vzduch na naše zdraví.

Ve sdělení použij slova: doprava, průmysl, elektrárna, uhlí, vítr, stromy, smog, inverze