9

Objasňování významu slov

Co nejstručněji vyjádři, co uvedená slova znamenají. 

přírodní zdroj:

lidký výtvor: 

látka: 

surovina: 

výrobek: