12

Jak byla vytvořena slova ?

Uvaž, jak byla vytvořena a co znamenají slova:

nebezpečný odpad 
sběrný dvůr 
zpětný odběr 
elektrospotřebič 

Vyhledej další 3 slova, u kterých bys uměl(a) vysvětlit, z čeho byla odvozena:

  slovo vysvětlení
1.
2.
3.