17

Rozlišuj samohlásky a souhlásky

Doplň pod obrázky jména rostlin a slovo houba.

Zdroj: Wikipedie

                           ,                                                             

Do následující tabulky napiš jména rostlin a slovo houba podle toho, které hlásky obsahují a hlásky zvýrazni.

samohlásky krátké
samohlásky dlouhé
dvojhlásky
tvrdé souhlásky
měkké souhlásky
obojetné souhlásky