50

Co znázorňují  obrázky?

Vyjádři , co znázorňují dva obrázky  nejprve jednoduchými větami a potom  tyto věty spoj do souvětí.

Jednoduché věty:              .  

.Souvětí spojující jednoduché věty: 


11